Aarhus indfører genbrugskopper og pantordning for at bekæmpe affald og spare miljøet

dato

Aarhus viser vejen med innovative genbrugskopper og pantordning

53 steder i Aarhus tilbyder nu genbrugskopper og krus som et alternativ til den traditionelle engangsemballage. Enkelte serveringssteder i byen er endda gået så langt som helt at udfase engangskopper. Pilotprojektet med de innovative genbrugskopper har fået masser af støtte fra både byens erhvervsliv og engagerede borgere.

Den 17. januar 2024 tog Aarhus Kommune og TOMRA et stort skridt i retning mod en grønnere fremtid ved at lancere verdens første automatiserede pantsystem til to go-kopper. Det treårige projekt giver kunder mulighed for at betale en pant på 5 kr. for hver kop, som returneres automatisk, når koppen afleveres i en af de 27 pantautomater, der er opstillet rundt om i byen.

Affaldsproblemet i Aarhus er betydeligt, da omkring halvdelen af byens affald stammer fra takeaway-emballage. Men siden systemets start er kun få Reuseable-kopper blevet fundet smidt på gaden. En affaldsanalyse fra pinsen afslørede, at fire genbrugskopper blev fundet i to tons affald, mens 1275 kopper blev returneret i pantautomater i den samme periode. Denne indsats har allerede resulteret i en reduceret affaldsmængde svarende til 3000 fyldte affaldsspande over fem måneder.

Aarhus' innovative tilgang til affaldshåndtering har vækket stor interesse både nationalt og internationalt. Reuseable-systemet er blevet nomineret til Plastprisen 2024 og har vundet prisen for "Best in Class of 2024" i Barcelona.

Engangskopper udgør en stor miljømæssig udfordring. De er blandt de mest fundne plasttyper i den danske natur og laves ofte af plast eller plast-coated pap. Typisk bruges de kun i gennemsnit 15 minutter. Genbrugelige plastkopper kan dog reducere CO2-udledningen med mere end 70 procent sammenlignet med engangskopper. Forsøget med genbrugskopper i Aarhus understøtter også den nationale målsætning om en 50 procent reduktion af visse plast-takeaway-emballager i 2026.

https://aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2024/juni-2024/aarhusianerne-har-pantet-300000-genbrugskopper

Kilde: Aarhus Kommune