Frakørsel E45 Aarhus Vest mod Aarhus er spærret natten til søndag

Det er den frakørsel, der tager trafikanter i nordgående retning ind mod Aarhus, der spærres henover natten Foto: Vejdirektoratet
dato

Fra lørdag aften den 22. juni til søndag morgen den 23. juni er frakørslen ved E45 Aarhus Vest i nordgående retning mod Aarhus spærret. En stor hovedledning skal graves på tværs af rampen i forbindelse med udvidelsen af motorvejen.

Vejdirektoratet er i gang med at udvide E45 Østjyske Motorvej og lige nu foregår der en større ombygning af det store motorvejskryds ved Aarhus Vest.

I weekenden skal der gravs en stor hovedledning – der fungerer som afvanding – ned på tværs af den frakørselsrampe, der tager trafikanter i nordgående retning ind mod Aarhus.

Frakørslen vil derfor være spærret i løbet af aften- og nattetimerne mellem lørdag den 22. juni og søndag den 23. juni.

Trafikale konsekvenser
Vejdirektoratet spærrer for frakørslen ved Motorvejskryds Aarhus Vest i nordgående retning fra lørdag den 22. juni klokken 18.30 til søndag den 23. juni klokken 9.00

Trafikanter der kommer syd fra og skal ind mod Aarhus kan i stedet benytte frakørsel <47> Tilst

Trafikanter der skal mod Herning må op og vende rundt ved afkørsel <47> Tilst og køre tilbage for at tage den modsatte frakørsel ved Aarhus Vest. Her kan man køre på Herningmotorvejen mod Herning.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.