Historisk overblik: Egådalen og Egå Engsø

Profilbillede
Simone Alice Nygård Holm

For 7000 år siden bugtede der sig en 5,5 km lang fjord ind i landskabet, som vi kender som Egådalen i dag. I området boede vore forfædre nær bredden, og dem har man fundet mange spor efter, da Moesgård Museum i forbindelse med en ny motorvej på Egådalens nordlige side udgravede området. 

Man fandt alt fra smykker, krukker og knive til et helt skelet af en 24-årig mand samt mange andre spændende ting, der kunne bevidne eksistensen af de tidligere beboere i området. Alle disse ting er i dag at finde på Moesgård Museum. 

Efterhånden blev fjorden omdannet til våde enge, som man i 1950’erne drænede og opdyrkede til landbrugsjord i stedet. I dag er Egådalen stadig et meget smukt område, hvor man finder mangeartede fauna og flora. Om dagen kan opleve fasaner, agerhøns, bekkasiner samt sangfugle og rovfugle, og i de sene aftentimer kan man være heldig at høre nattergalens smukke sang. 

Egå Engsø

I 2006 etablerede Århus Kommune, det daværende Århus Amt og Skov - og Naturstyrelsen, Egå Engsø. Søen blev etableret i forbindelse med vandmiljøplan 2. Formålet var at reducere kvælstofindholdet i vandet, og dermed nedsætte risikoen for alger, iltsvind og fiskedød. 

Egå Engsø er en 100 hektar lavvandet sø med tilhørende 55 hektar våd eng. Her kan man opleve lappedykker, fiskehejr, knopsvare, gråænder, blishøns samt en del sjældne arter som altingand, engsnarre, sorthalset lappedykker og lille præstekrave. 

Egå Engsø er altså paradis for fugleelskere. Der er en 5,2 km asfalteret sti rundt om søen, så det er en skøn udflugt både på gåben og cyklen. 

Engsøen er forbundet med Ellebækken, som har sit udspring i Skårupgård og snor sig gennem landskabet fra øst til vest, inden den løber ud i engsøen. I dette område lokaliserede en naturpatrulje en i årene 2003-2008 planter og dyr til de daværende fire områder, som foruden Ellebækken talte Skårupgård skov, Sønderskoven og et engområde ved Elev. Her blev fundet mange mange arter såsom padderokker, døvnælde, agersennep mf. 

I 2010 blev Elsted-bækken frilagt gennem Æblehaven. Her kan man nyde en dejlig gåtur blandt de mange frugttræer og nyde sin frokost i smukke omgivelser på en bænk. I 2011 blev Æblehaven kåret som årets lokalitet. 

Der er fri adgang til de mange smukke naturområder, så det er bare med at komme afsted og få en dejlig naturskøn oplevelse. 

Kilde: Redaktion