Lokale ildsjæle i Aarhus Kommune får et klimapuf

Foto: Aarhus Kommune. Et af de tidligere udvalgte projekter: I et samarbejde mellem Åbyhøj Grønne Nabofællesskaber, Åby Bibliotek, Åby Biblioteks Venner og Elværket blev workshoppen 'Grønnere spisevaner' afholdt. Stine Venge fortæller, hvordan hendes familie har lagt om til 100 procent plantebaseret kost, og deltagerne tilberedte et måltid og spiste sammen.
Profilbillede
dato

10 grønne aarhusianske projekter får en hjælpende hånd af 'KlimaPuF' - Puljen for lokale, grønne Fællesskaber. De udvalgte initiativer skal være med til at skubbe aarhusianernes adfærd i en grønnere retning.

Lokale projekter, der skal opildne aarhusianerne til en mere klimavenlig adfærd, kan se frem til et økonomisk puf af Aarhus Kommune.

’KlimaPuF’ – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber, har udvalgt de 10 projekter, der samlet støttes med 75.000 kroner. Pengene går blandt andet til byens andels- og grundejerforeninger med støtte til drivhuse, frugttræer og fælles kvashegn til glæde for smådyr og insekter.

"Det er fantastisk at se de mange gode initiativer, der bidrager til den grønne omstilling, og jeg er glad for, at vi kan give en økonomisk håndsrækning. Det er ingen hemmelighed, at Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030, og det kræver, at vi alle bidrager. De mange initiativer, der søger PuF-puljen, viser, at vi står sammen her i kommunen om de vaneændringer, der skal til for at lykkes," siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Blandt modtagerne er Tornhøjvej Grundejerforening, der modtager 8.000 kroner til at plante 20 frugttræer, Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus, der inviterer til fire events med brætspil, som udfordrer deltagerne til at tænke klimavenligt, og Vejforeningen Permelillevej, der får 3.000 kroner til etableringen af et kvashegn til glæde for fællesskabet, biodiversiteten og en mindsket miljøbelastning.

I alt har 20 projekter søgt puljen. 

Ansøgerne vurderes blandt andet ud fra klimaeffekt og i hvor høj grad, de fremmer lokale, grønne fællesskaber.

Den aktuelle uddeling er tredje ansøgningsrunde, hvorefter Aarhus Omstiller vil vurdere formatet.

Projekter, der modtager støtte fra KlimaPuF i denne ansøgningsrunde:

Beboere i Gammel Kongsvang, Viby: 6.600 kr.

Beboere i Gammel Kongsvang mødes tre gange for at lave klimavenlig mad sammen og efterfølgende se konkrete lokale initiativer på klimavenlige tiltag. Temaerne for de tre klimavenlige aftener er: Byggeri, haver og mad.

Vejforeningen Permelillevej: 3.000 kr.

Etablering af fælles kvashegn for Permelillevej til glæde for vejens fællesskab, biodiversiteten og mindsket miljøbelastning.

Tornhøjvej Grundejerforening: 8.000 kr.

Plantning af 20 frugttræer på grundejerforeningens 2,5 ha store fællesareal. Foreningen dækker 5 andelsboligforeninger med 4 madklubber, som har fællesspisning 3-5 gange ugentligt. Frugten skal især bruges i madklubberne.

Arternes Aarhus: 10.000 kr.

Heldagskonference tilegnet de ildsjæle, som lægger mange frivillige kræfter i den grønne omstilling og biodiversiteten, dér hvor de selv bor. Formålet er at styrke civilsamfundets naturengagement og give deltagerne ny viden, nye netværk - og et velfortjent skulderklap.

Ajstrup Bio og Energilaug: 10.000 kr.

Opgravning af dræn og udgravning af vandhuller samt opsætning af beskyttende hegn til afgræsning af biotop. Projektet udføres som lokal forankret aktivitet for landsbyen og medlemmer af foreningen.

Gladere Gader: 10.000 kr.

Gladere Gader vil i samarbejde med Gadeforeningen Jægergårdsgade og Foreningen Sydhavnen starte aktiviteter, der inddrager borgere, forretningsfolk og besøgende fra kvarteret omkring Jægergårdsgade. Målet er at borgere mødes og skaber ideer og handlinger til en praksis i byrummet – og i hjemmet, der indfrier Århusmålet om CO2 neutralitet.

Andelsboligforeningen Præstetoften 5-43: 2.400 kr.

Fælles grøn arbejdsdag i foreningen med etablering af blandt andet højbede og kompostering samt skraldeskattejagt og grøn fællesspisning.

Åpark Kollegiet: 10.000 kr.

Der opsættes 2 drivhuse til at dyrke grøntsager og krydderurter på kollegiet. I september afholdes en fællesspisning med afgrøder fra drivhusene, og spisningen fungerer som invitation til at involvere flest mulige af kollegiets beboere i det grønne.

Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus: 5.000 kr.

Projektet inviterer til fire events med brætspil, som udfordrer deltagerne til at tænke og handle klimavenligt. Her skabes en hyggelig ramme om aktiv deltagelse i spillene, der skaber refleksion og motiverer til klimahandling. Ved arrangementerne inviteres deltagerne desuden til at blive aktive i eksisterende grønne fællesskaber.

Juxtapose Art Fair: 10.000 kr.

Juxtapose Art Fair er en ikke-kommerciel event for organisationer drevet af kunstnere, der afholdes i Aarhus hvert andet år. Med KlimaPuF indarbejdes klimahensyn i såvel de organisatoriske rammer som i workshops og drøftelser om emner som klimaretfærdighed og modvækst.
Kilde: Aarhus Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.