Antallet af aarhusianere i fattigdom er faldet

Profilbillede

Aarhus Kommunes seneste fattigdomsredegørelse viser, at antallet af aarhusianere, der lever i fattigdom, er faldet med en femtedel indenfor det seneste år. Desværre kan den positive udvikling blive udfordret af Ydelseskommissionens anbefalinger.

Antallet af aarhusianere der er på offentlig forsørgelse og samtidig lever under fattigdomsgrænsen er faldet fra 1.577 personer i 2020 til 1229 personer i 2021. I procent er det 22 procent. Det er især unge under 30 år, der er job og uddannelsesparate, der har gjort den store forskel.

Også indenfor børnefattigdom er der sket en positiv udvikling. I 2020 voksede 1.993 børn i Aarhus Kommune op i familier hvor en eller begge forældre har været på offentlig forsørgelse i mere end et år. Det tal er i år faldet til 1.765.

Der er de seneste år blevet arbejdet målrettet fra Aarhus Kommune for at hjælpe forældre med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er blevet gjort via fremskudte indsatser i udsatte boligområder og via særlige beskæftigelsesindsatser.

Hvad er fattigdomsredegørelsen?

Tilbage i 2015 vedtog byrådet i Aarhus Kommune, at der skulle ske en årlig afrapportering af kommunens fattigdom til byrådet. Det skyldes, at byrådet ønsker at følge udvikling af fattigdom i kommunen. Det gøres for at kunne drøfte mulighederne for at forebygge og bekæmpe fattigdom.

Kilde: Aarhus Kommune