Pædagogmedhjælper til DII. Åtrolden, Tumlingerne

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
I Åtrolden søger vi en pædagogmedhjælper til vores vuggestue, Tumlingerne, med start d. 15/3 2024.

Åtrolden er en integreret daginstitution og en del af Strandens Dagtilbud. Vi er beliggende på Åmarksvej 17, hvor vi i huset er en vuggestuegruppe på 12 børn og tre børnehavegrupper med ca. 20 børn på hver stue. 

I Åtrolden vægter vi nærvær og anerkendelse højt tænkt ind i gode læringsmiljøer, og et børneliv med masser af plads til fantasi, kreativitet og fællesskab. Vi arbejder ud fra en fællesskabende pædagogik, hvor der arbejdes med barnets deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne og den voksnes afgørende rolle ind i arbejdet. 

I Åtrolden har vi som mål ”at alle bidrager til at alle har en indholdsrig dag”. Uddannet pædagogisk personale er en vigtig kvalitetsfaktor i vores hus, da det har direkte indflydelse på kvaliteten af det relationelle samspil mellem barnet/børnene og den voksne/ de voksne. 

Vores institution er ”pakket” ind i høje træer og en dejlig bøgehæk. Vi har både legeplads foran og bagved, og på legepladsen er der forskellige gynger, klatretårn, rutsjebane, små legehuse, en lille fodboldbane, masser af cykler og små oaser med træer og kroge til fordybelse. På vores legeplads skal der leges og børnene får gennem legen stimuleret deres nysgerrighed, fantasi og motorik. Indenfor er vi fordelt på i alt 4 stuer: Tumlingerne (vuggestue), Vildbasserne, Hottentotterne og Spirrevipperne, som alle tre er børnehavegrupper med ca. 20 børn på hver stue. 

I DII. Åtrolden lægges der vægt på tryghed, omsorg og nærvær, som er vigtigt for at kunne skabe en god trivsel, dannelse og udvikling for barnet. At du som voksen er med til at skabe stærke børnefællesskabet, med fokus på betydningen af den voksnes deltagelse, interaktioner og hvordan barnet bliver set, hørt og forstået. Vi har stor fokus på sproget betydning for samspil og udvikling hos den enkelte, og det er noget vi tænker ind hele dagen og i alle læringsmiljøer hos os. Det gode børneliv er vores værdigrundlag og sammen lægger vi vægt på at børnene tilegner sig gode sociale færdigheder, forståelse og respekt for hinanden i fællesskabet.

Din profil:
Det er vigtigt for os at du kan følgende:

 • Arbejde ud fra en anerkendende tilgang og kunne bevæge sig i børnehøjde, hvor der er fokus på det enkelte barns kompetencer og ressourcer
 • Være med til at skabe et rummeligt og anerkendende børnemiljø med fokus på tryghed, omsorg, og nærværende og inspirerende læringsmiljøer – Det gode børneliv.
 • Kan arbejde i et hus, hvor vi har fokus på fællesskabet og kunne være fælles med børnehaven
 • Er med til at skabe en god pædagogisk kultur med høj faglighed og pædagogisk kvalitet
 • Være med til at skabe god forældreinddragelse og samarbejde, hvor der er fokus på en god, faglig og gennemsigtig kommunikation
 • Støtte op om en god samarbejdskultur med dine kommende nye kollegaer

Vi ønsker at du er:

 • Imødekommende, livsglad og kommer med en god energi
 • Brænder for arbejdet med børn i alderen 0-6 år
 • Kan være rolig og bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
 • Positiv indstillet til dagligdagen, og ser muligheder fremfor begrænsninger
 • Er faglig funderet og kan være med til at skabe en god og udviklende pædagogisk praksis, med fokus på stærke læringsfællesskaber
 • God til at sætte dine pædagogiske kompetencer i spil
 • Med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø og en stabil fremmødekultur
   

Derfor skal du vælge os:
Vi er et hus som har en høj faglighed og brænder for at skabe de bedste betingelser for vores børns udvikling og trivsel, med fokus på en god pædagogisk kvalitet. Vi har fokus på det gode børneliv, hvor der lægges vægt på trygge og nærværende relationer samt rammer for god trivsel og udvikling. Vi er med til at skabe rammer, der understøtter leg og læring gennem fantasi, kreativitet og fællesskab.

Vi er en personalegruppe som brændet for faget og med fokus på en god samarbejdskultur, hvor man gerne vil hinanden og kan arbejde på tværs af grupperne. Du vil få positive, engagerede og faglig dygtige kollegaer, hvor fokus er i børnehøjde og med henblik på et godt fællesskab. Vi vil gerne understøtte personlig og faglig udvikling, hvor du får lov til at bruge og udvikle dine pædagogiske kompetencer. 

Hertil har vi en engageret og aktiv forældregruppe, som i samarbejde med os ønsker at skabe de bedste rammer og betingelser for børnene.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder, Jeanette Thimes Holst tlf. 51648914


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  04-03-2024
 
Vi afholder løbende samtaler.

Om os
Strandens Dagtilbud har 6 afdelinger: 3 huse er integrerede institutioner og 3 huse er vuggestuer.
De integrerede huse som modtager børn mellem 0 og 6 år, er DII Åtrolden, DII Julsøvej og DII Ved Åen.
Vuggestuerne der modtager børn mellem 0 og 3 år, er vuggestuen Åkanden, vuggestuen Åhøjen og vuggestuen Pilehuset.

Da dagtilbuddets huse er beliggende i to skoledistrikter, samarbejder vi om barnets overgang fra dagtilbud til skole med Sølyst skolen og Strand skolen.

Vi har et godt og veludviklet samarbejde om overgangen mellem dagtilbuddets vuggestuer og børnehaver.

Alle børn i dagtilbuddet er en del af et udviklende fællesskab. Børn har ret til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Vi ser barnet som et selvstændigt og unikt individ med personlighed og kompetencer.

Vi arbejder ud fra et helhedssyn på barnet med udgangspunkt i at barndommen er en værdi i sig selv. Den gode barndom er fundamentet i resten af livet, derfor skal der værnes om det unikke i den. Et godt børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn med et nært og tillidsskabende pædagogisk personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

I alle huse er der ude og inde gode pædagogiske læringsmiljøer. Her er der fokus på leg, børnefællesskaber, trivsel, læring, udvikling og dannelse hele dagen. I hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksen planlagte forløb tager det pædagogiske læringsmiljø udgangspunkt børneperspektivet.

I dagtilbuddets afdelinger er der plads til forskellighed, derfor er det en god ide at besøge de enkelte huse, inden du vælger at søge om en plads til dit barn. Ved et besøg kan du få en følelse af, om dit barn kan trives og udvikle sig i den enkelte inst. Læs mere om husenes pædagogik mm ved at se på afdelingernes del af hjemmesiden.

Dagtilbuddets pædagogiske læreplan udgør rammen for pædagogiske arbejde i husene. Her er der fokus på læring hele dagen – læringsmiljøer – barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse

I dagtilbuddet vægter vi uddannet personale, og pt har vi ansat en gruppe alsidige, fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Åmarksvej 17, 8250 Egå

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997698

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet