Skæring Skole søger en ENGAGERET OG MOTIVERENDE BØRNEHAVEKLASSELEDER, der i samarbejde med kommende kolleger vil arbejde fokuseret for at styrke børnenes læring og trivsel.

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Du er pædagoguddannet og har erfaring som børnehaveklasseleder:

 • Du er både fag- og relationskompetent
 • Du arbejder struktureret med en tydelig og anerkendende tilgang
 • Du har gode kommunikative evner og forstår at bruge dem ind i et stærkt forældresamarbejde
 • Du bidrager til et godt og professionelt teamsamarbejde med fokus på børnenes progression i læring, og kan forholde dig reflekteret og åbent til din egen praksis
 • Du viser engagement og vilje – og har en positiv energi

 

Skæring Skole er:

 • Et godt lære- og værested
 • En inkluderende, fleksibel, kreativ og fællesskabsorienteret skole, hvor der er fokus på at styrke børn og unges faglige såvel som sociale kundskaber
 • Et fællesskab som er optaget af bæredygtighed og klimavenlige løsninger. - Vi tror på at grønne børn bliver grønne voksne.
 • En skole der dagligt tilbyder et fælles pædagogisk måltid mad til elever og medarbejdere
 • En skole præget af en god og positiv ånd, mange dejlige traditioner, og hvor morgensang fra 1.-6. og venskabsklasser er en del af det at være én blandt mange
 • En attraktiv arbejdsplads præget af 830 skønne børn og unge, 125 næsten lige så skønne medarbejdere, engagerede og samarbejdsvillige forældre og godt lokalt samarbejde
 • Et fagligt kompetent pædagogisk personale organiseret i årgangsteams 
 • Et udviklingsorienteret ledelsesteam, der skaber plads til både individet og det fælles.

 

Øvrige oplysninger om skolen kan findes på Skæring Skoles hjemmeside 

For yderligere oplysninger kontakt Jeppe Gissel Eriksen, pædagogisk leder for indskoling på tlf. 29209057 eller Anne Schwartz, skoleleder på tlf. 29203879

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 37 timer

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. 

Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. 

Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  29. november 2023, kl. 12.
   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Skæring Skolevej 200, 8250 Egå

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943801

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet