Specialklasse-pædagog i SFO til nystartet specialklasse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som specialklasse-pædagog i SFO er på 35 timer pr. uge pr. 1.august 2024.


Klassen er en nystartet 1-2.årg. specialklasse, der består af 7 drenge med blandede udfordringer. 

SFO-klassepædagogens primære opgave er at skabe eftermiddage med høj kvalitet for børnene, hvor de er sammen med skolens distriktsbørn i aktiviteter, der understøtter arbejdet med børnenes handleplaner. Det hele sker i tæt samarbejde med det øvrige SFO-team og klassens undervisningsteam. Klassepædagogen er foruden at være primær person i SFO-delen omkring klassen i undervisningstiden og er således en meget væsentlig del af klasseteamet. SFO-klassepædagogen er sammen med klassens specialpædagog tovholder på børnenes samlede handleplaner, og ansvarlig for den del, der løftes i SFO.


Din profil:

For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet pædagog!

Vi forventer desuden at du…

 • har erfaring med specialområdet; herunder kendskab til at arbejde med hensigtsmæssig rammesætning og struktur
 • i en travl hverdagspraksis kan leve skolens børnesyn, bl.a. at barnet gør det godt, hvis det kan
 • tager konstruktivt fat på de opgaver, der ligger foran dig
 • er fleksibel i opgaveløsningen, så vi kan flytte os til gavn for børnene
 • er engageret og kan bevare roen
 • kan arbejde selvstændigt med afsæt i teamets fælles beslutninger
 • kan formulere dig tydeligt i skrift og tale


Vi tilbyder:

 • Engageret personale og ledelse, der arbejder tæt sammen om opgaveløsningen – og trives i det
 • En arbejdsplads med muligheder og indflydelse for den enkelte medarbejder
 • En stilling, hvor du både arbejder i undervisnings- og SFO-delen
 • En arbejdsplads med mange års gode og brede erfaringer i arbejdet med specialopgaver i folkeskolen

  Om Sølystskolens SFO:

Sølystskolens Skolefritidsordning er opdelt i to afdelinger. En 0.-1. kl. afdeling og en 2.-3. kl. afd. Vi har ca.300 børn i SFO’en. Vi har 3 distriktsklasser på hver årgang 0.-3. og dertil 3 specialklasser; 0., 1. og 3.

Vi har en stærk pædagogisk profil, hvis kernepunkt er udviklingen af konstruktive fællesskaber og børns sociale kompetencer i den forbindelse. 

Vi har igennem mange år løbende udviklet vores samarbejde med undervisningsdelen, og lærere og pædagoger er i dag organiseret i fælles team med lærerne omkring en klasse, og er gensidigt meget glade for dette samarbejde. Det giver et rigtigt godt afsæt i forhold til det fælles arbejde, der ligger i en varieret skoledag. Her løser pædagogerne selvstændigt opgaver og opgaver i fællesskab med lærere omkring bevægelse, faglig undervisning og understøttende undervisnings aktiviteter.

I Sølystskolens SFO har vi igennem en årrække arbejdet med udvikling og inklusion af børn med særlige forudsætninger og har en god kultur omkring det, som alle tager del i.  Det betyder konkret, at alle børn er en del af vores samlede hverdag, og at alle ansatte aktivt skal forholde sig arbejdet med denne opgave i dagligdagen ind i det samlede fællesskab.
 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 35 timer 

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Katrine Flye Jensen på telefon+4524258566.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  Der er ansøgningsfrist torsdag d.27. juni kl.11.00. Samtaler afholdes i uge 27.
 
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (35-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Egå Havvej 5, 8250 Egå

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068065

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet